Vluchtige organische stoffen (VOC: volatile organic compounds) zijn chemicaliën die in zeer uiteenlopende industriële sectoren tot de voornaamste oorzaken van luchtverontreiniging behoren. Onze katalytische systemen voor VOC-vermindering zijn energie-efficiënte maatoplossingen die bij een lage temperatuur functioneren. Ze helpen u om vanaf de eerste dag op uw bedrijfskosten te besparen.

Genano® VOC series

VOC-emissies zijn significante broeikasgassen en ze zijn dan ook gereglementeerd door nationale en EU-richtlijnen.

De Genano VOC serie omvat een reeks uiterst geavanceerde katalytische systemen voor VOC-vermindering. Deze zijn ontwikkeld om industriële VOC-uitstoot op een energie-efficiënte manier te beheersen en te voldoen aan de vereisten van de EU VOC richtlijn.

Voordelen

In de Genano VOC serie gebruiken wij een katalytische oxidatiemethode, die verschillende belangrijke voordelen biedt in vergelijking met traditionele thermische oxidatie.

Aanzienlijke kostenbesparing. Katalytische oxidatie werkt bij temperaturen die tot 500° lager kunnen liggen dan bij thermische oxidatie. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de verwarmingskosten, elke dag weer. Boven het autothermaalpunt (dat begint bij 0,6 g/Nm3) is er geen extra verwarming nodig. Ook andere onderhoudskosten voor Genano VOC zijn laag.

Volautomatische werking. Genano VOC stelt zich automatisch in op variabele stroomsnelheden en VOC-concentraties. Het systeem wordt op afstand gecontroleerd.

Geen schadelijke bijproducten. Omdat de bedrijfstemperatuur laag is, worden er geen schadelijke bijproducten, zoals koolmonoxide (CO), geproduceerd.

Compact. Voor katalytische oxidatie is maar ongeveer een derde van de fysieke ruimte nodig die voor thermische-oxidatiesystemen nodig is. Hierdoor zijn het transport, de installatie op maat en het upgraden van bestaande thermische-oxidatiesystemen met Genano VOC eenvoudig.

Oplossingen op maat.

Genano VOC installaties worden altijd op maat afgestemd op uw behoeften.
Naargelang de VOC-concentratie raden wij katalytische regeneratie- of recuperatie-oxidatie aan.

Neem a.u.b. contact op voor meer gedetailleerde technische informatie.

Diensten

Wij bieden ook upgrade-, onderhouds- en bedrijfsservices aan voor systemen voor VOC-vermindering.

Upgrades. Wij leveren upgrades voor uw bestaande thermisch-oxidatiesysteem met een slim katalytisch Genano-systeem voor VOC-vermindering, zodat u uw bedrijfskosten kunt verminderen.

Onderhoud. Wij bieden u met plezier een onderhoudscontract aan voor uw Genano VOC-installatie. Het onderhoud kan op maat worden afgestemd op uw behoeften.

Controle op afstand. Wij volgen uw systeem op afstand en melden wanneer bijsturing nodig is.

Rapportering. Voor bevoegde rapportering verzamelen wij de productiegegevens van uw bedrijf en leveren u deze in het afgesproken formaat.

Neem a.u.b. contact op voor meer informatie.